Harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Gmina Ostrowite

TRASA 1

MICHAŁOWO, SIERNICZE WIELKIE, SIERNICZE MAŁE, ANTONINEK, TOMASZEWO, WIKTOROWO, ŚWINNA, NAPRUSEWO DO NR.52, NAPRUSEWO 4, 4A, SIENNO, ANDRZEJEWO, GIEWARTÓW HOLENDRY, GIEWARTÓW UL. KOŚCIELNA, GOSTUŃ, STAROGOSTUŃ

1. Prosimy o właściwą segregację, zawiązywanie worków z odpadami oraz o wystawianie worków lub pojemników przed posesję do godziny 7.00.

2. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu następnym po planowanym wywozie do godz. 12:00, do Spółdzielni Socjalnej. Reklamacja nie zgłoszona w podanym terminie nie zostanie uwzględniona.

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w powyższym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym odbiorem. Odpady nie zgłoszone nie zostaną odebrane.

4. Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska, ul. Zachodnia 8A, 62-402 Ostrowite, email: biuro@dlasrodowiska.com, tel. 537 247 252.

TRASA 2

PRZECŁAW, KĄPIEL, DOŁY, CHRZANOWO, TUMIDAJ, SZYSZŁOWO, SZYSZŁOWSKIE HOLENDRY, HEJNA, MŁYNEK, IZDEBNO, LUCYNOWO, STARA OLSZYNA, PIEŃKI, GRABINA, MILEJEWO

1. Prosimy o właściwą segregację, zawiązywanie worków z odpadami oraz o wystawianie worków lub pojemników przed posesję do godziny 7.00.

2. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu następnym po planowanym wywozie do godz. 12:00, do Spółdzielni Socjalnej. Reklamacja nie zgłoszona w podanym terminie nie zostanie uwzględniona.

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w powyższym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym odbiorem. Odpady nie zgłoszone nie zostaną odebrane.

4. Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska, ul. Zachodnia 8A, 62-402 Ostrowite, email: biuro@dlasrodowiska.com, tel. 537 247 252.

TRASA 3

GIEWARTÓW, NAPRUSEWO, TOMISZEWO, BRZOZOGAJ, MIECZOWNICA, KOSEWO

1. Prosimy o właściwą segregację, zawiązywanie worków z odpadami oraz o wystawianie worków lub pojemników przed posesję do godziny 7.00.

2. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu następnym po planowanym wywozie do godz. 12:00, do Spółdzielni Socjalnej. Reklamacja nie zgłoszona w podanym terminie nie zostanie uwzględniona.

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w powyższym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym odbiorem. Odpady nie zgłoszone nie zostaną odebrane.

4. Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska, ul. Zachodnia 8A, 62-402 Ostrowite, email: biuro@dlasrodowiska.com, tel. 537 247 252.

TRASA 4

OSTROWITE, JAROTKI, KOSZARY JAROCKIE, BORÓWIEC, SALAMONOWO, KANIA, LIPNICA, SKRZYNKA, KIERZ

1. Prosimy o właściwą segregację, zawiązywanie worków z odpadami oraz o wystawianie worków lub pojemników przed posesję do godziny 7.00.

2. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu następnym po planowanym wywozie do godz. 12:00, do Spółdzielni Socjalnej. Reklamacja nie zgłoszona w podanym terminie nie zostanie uwzględniona.

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w powyższym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym odbiorem. Odpady nie zgłoszone nie zostaną odebrane.

4. Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska, ul. Zachodnia 8A, 62-402 Ostrowite, email: biuro@dlasrodowiska.com, tel. 537 247 252.

Gmina Powidz

TRASA 1*

WYLATKOWO, ANASTAZEWO, SMOLNIKI POWIDZKIE, OSTROWO, PRZYBRODZIN

TRASA 2*

POWIDZ-OSIEDLE, POWIDZ, CHARBIN, POLANOWO, ŁUGI

* (Wszystkie rodzaje odpadów na „trasie 1” i „trasie 2” zbierane są tego samego dnia, z wyjątkiem „odpadów wielkogabarytowych”.)

2022

 

* odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Powidz pok. nr 4 lub telefonicznie (63) 306 77 23, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 10.08.2022 r. Odpady (w ilości do 5 szt. na nieruchomość) odbierane będą jedynie po zgłoszeniu, bezpośrednio sprzed posesji właściciela.

Trasa 1: Wylatkowo, Anastazewo, Smolniki Powidzkie, Ostrowo, Przybrodzin Trasa 2: Powidz Osiedle, Powidz, Charbin, Polanowo, Ługi

Prosimy o wystawianie pojemników w dniu odbioru w widocznym miejscu, pozwalającym na swobodny dojazd śmieciarki, przed posesję do godz. 7:00. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu następnym (roboczym) po planowanym wywozie do godziny 12:00, do Urzędu Gminy Powidz tel. (63) 306 77 23. Reklamacja niezgłoszona w podanym terminie nie zostanie uwzględniona. 

Kontakt

Dbamy o najwyższą jakość oraz terminowość usług, a także o otwartą i przejrzystą komunikację z kontrahentami. Pracujemy wydajnie, przestrzegając ustalonych z klientami terminów.

Nasza misja to  świadczenie usług w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, służącymi bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone Razem dla Środowiska