Harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Gmina Lądek

budynki jednorodzinne

2023

Prosimy o wystawianie pojemników w dniu odbioru w widocznym miejscu przed posesją do godz. 7:00.

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu następnym (roboczym) po planowanym wywozie do godz. 12:00, do Urzędu Gminy Lądek tel. (63) 276 35 12 wew. 87. Reklamacja nie zgłoszona w podanym terminie nie zostanie uwzględniona.

Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska”, ul. Lipowa 3B, 62-402 Ostrowite, email: biuro@dlasrodowiska.com, tel. 537 247 252.

Odpady wielkogabarytowe:

28.11.2023 (wtorek) Dąbrowa, Samarzewo, Ciążeń, Policko, Dziedzice
29.11.2023 (środa) Jaroszyn, Jaroszyn Kolonia, Ląd, Ląd Kolonia, Lądek
30.11.2023 (czwartek) Dolany, Ratyń, Sługocin, Sługocin Kolonia, Wacławów, Wola Koszucka

Gmina Ostrowite

TRASA 1

MICHAŁOWO, SIERNICZE WIELKIE, SIERNICZE MAŁE, ANTONINEK, TOMASZEWO, WIKTOROWO, ŚWINNA, NAPRUSEWO DO NR.52, NAPRUSEWO 4, 4A, SIENNO, ANDRZEJEWO, GIEWARTÓW HOLENDRY, GIEWARTÓW UL. KOŚCIELNA, GOSTUŃ, STAROGOSTUŃ

1. Prosimy o właściwą segregację, zawiązywanie worków z odpadami oraz o wystawianie worków lub pojemników przed posesję do godziny 7.00.

2. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu następnym po planowanym wywozie do godz. 12:00, do Spółdzielni Socjalnej. Reklamacja nie zgłoszona w podanym terminie nie zostanie uwzględniona.

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w powyższym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym odbiorem. Odpady nie zgłoszone nie zostaną odebrane.

4. Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska, ul. Lipowa 3B, 62-402 Ostrowite, email: biuro@dlasrodowiska.com, tel. 537 247 252.

Gmina Ostrowite

TRASA 2

PRZECŁAW, KĄPIEL, DOŁY, CHRZANOWO, TUMIDAJ, SZYSZŁOWO, SZYSZŁOWSKIE HOLENDRY, HEJNA, MŁYNEK, IZDEBNO, LUCYNOWO, STARA OLSZYNA, PIEŃKI, GRABINA, MILEJEWO

1. Prosimy o właściwą segregację, zawiązywanie worków z odpadami oraz o wystawianie worków lub pojemników przed posesję do godziny 7.00.

2. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu następnym po planowanym wywozie do godz. 12:00, do Spółdzielni Socjalnej. Reklamacja nie zgłoszona w podanym terminie nie zostanie uwzględniona.

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w powyższym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym odbiorem. Odpady nie zgłoszone nie zostaną odebrane.

4. Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska, ul. Lipowa 3B, 62-402 Ostrowite, email: biuro@dlasrodowiska.com, tel. 537 247 252.

Gmina Ostrowite

TRASA 3

GIEWARTÓW, NAPRUSEWO, TOMISZEWO, BRZOZOGAJ, MIECZOWNICA, KOSEWO

1. Prosimy o właściwą segregację, zawiązywanie worków z odpadami oraz o wystawianie worków lub pojemników przed posesję do godziny 7.00.

2. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu następnym po planowanym wywozie do godz. 12:00, do Spółdzielni Socjalnej. Reklamacja nie zgłoszona w podanym terminie nie zostanie uwzględniona.

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w powyższym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym odbiorem. Odpady nie zgłoszone nie zostaną odebrane.

4. Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska, ul. Lipowa 3B, 62-402 Ostrowite, email: biuro@dlasrodowiska.com, tel. 537 247 252.

Gmina Ostrowite

TRASA 4

OSTROWITE, JAROTKI, KOSZARY JAROCKIE, BORÓWIEC, SALAMONOWO, KANIA, LIPNICA, SKRZYNKA, KIERZ

1. Prosimy o właściwą segregację, zawiązywanie worków z odpadami oraz o wystawianie worków lub pojemników przed posesję do godziny 7.00.

2. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu następnym po planowanym wywozie do godz. 12:00, do Spółdzielni Socjalnej. Reklamacja nie zgłoszona w podanym terminie nie zostanie uwzględniona.

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w powyższym terminie, po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym odbiorem. Odpady nie zgłoszone nie zostaną odebrane.

4. Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska, ul. Lipowa 3B, 62-402 Ostrowite, email: biuro@dlasrodowiska.com, tel. 537 247 252.

Gmina Powidz

budynki jednorodzinne

2023

Powidz harmonogram mieszkańcy 2023

Prosimy o wystawianie pojemników w dniu odbioru w widocznym miejscu przed posesją do godz. 7:00.

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu następnym (roboczym) po planowanym wywozie do godz. 12:00, do Urzędu Gminy Powidz tel. (63) 306 77 23. Reklamacja nie zgłoszona w podanym terminie nie zostanie uwzględniona.

Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowiska”, ul. Lipowa 3B, 62-402 Ostrowite, email: biuro@dlasrodowiska.com, tel. 537 247 252.

Odpady wielkogabarytowe:

02.11.2023 (czwartek) Powidz – Osiedle, Powidz, Charbin, Polanowo, Ługi
03.11.2023 (piątek) Wylatkowo, Anastazewo, Smolniki Powidzkie, Ostrowo, Przybrodzin

Gmina Powidz

działki letniskowe

2023

Gmina Powidz

podmioty gospodarcze

2023

Kontakt

Dbamy o najwyższą jakość oraz terminowość usług, a także o otwartą i przejrzystą komunikację z kontrahentami. Pracujemy wydajnie, przestrzegając ustalonych z klientami terminów.

Nasza misja to  świadczenie usług w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, służącymi bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone Razem dla Środowiska