Dbamy o najwyższą jakość oraz terminowość usług, a także o otwartą i przejrzystą komunikację z kontrahentami. 

Pracujemy wydajnie, przestrzegając ustalonych z klientami terminów.

Zajmujemy się zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych, surowców wtórnych, śmieci z miejsc publicznych, odpadów remontowych, czy resztek organicznych!

Zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady, kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku

Prowadzimy szereg usług pielęgnacyjnych z zakresu ogrodnictwa. Wykonujemy nasadzenia, utrzymujemy tereny zielone oraz plaże w czystości.

Dokonywanie nasadzeń, pielęgnacja i utrzymanie parków, skwerów  i ogrodów

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do bezpiecznego oraz profesjonalnego usuwania azbestu. Zajmujemy się również transportem materiałów zawierających azbest.

Decydując się na usunięcie materiałów azbestowych, warto zapoznać się z naszą ofertą. Jesteśmy podmiotem dysponującym wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami. Posiadamy odpowiednie decyzje, pozwolenia w zakresie transportowania materiałów zawierających azbest
Oferujemy szeroki zakres prac związanych z oczyszczaniem terenu i wykopami, aby umożliwić sprawne rozpoczęcie projektu. Nasze usługi w zakresie robót ziemnych obejmują prace drenażowe, układanie krawężników i prace budowlane. Wszystkie te prace wykonujemy z należytą starannością i przy użyciu wyłącznie profesjonalnych materiałów i narzędzi.
Budowa i modernizacja rowów

Do produkcji biomasy wykorzystujemy drewno pochodzące z wycinki, pielęgnacji drzew lasu oraz pozostałości po produkcji tartacznej itp.

Oferujemy usługi rozdrabniania drewna, bioodpadów i odpadów wielkogabarytowych. Nasz nowoczesny sprzęt, dobierany indywidualnie do każdego zamówienia i charakteryzujący się wyjątkową wydajnością, gwarantuje najwyższą dokładność procesu.
Skutecznie oczyszczamy opuszczone i zanieczyszczone tereny poprzemysłowe przy użyciu najnowszych technik rekultywacji gleby – od przygotowania terenu po wykopy, obróbkę, zasypywanie, zagęszczanie i rekultywację terenu.
Pomagamy w codziennych czynnościach porządkowych, zapewniając higienę i czystość wewnątrz i wokół budynku. Biorąc pod uwagę specyfikę każdego obiektu, dostosowujemy nasze usługi do aktualnych potrzeb.