Dbamy o najwyższą jakość oraz terminowość usług, a także o otwartą i przejrzystą komunikację z kontrahentami. 

Pracujemy wydajnie, przestrzegając ustalonych z klientami terminów.

Usuwanie odpadów, zbieranie surowców wtórnych, zbieranie odpadów pochodzących z budów i remontów, zbieranie śmieci po pracach ogrodniczych

Zajmujemy się zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych, surowców wtórnych, śmieci z miejsc publicznych, odpadów remontowych, czy resztek organicznych!

Zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady, kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku

Pielęgnacja obszarów zielonych "Razem dla Środowiska"

Prowadzimy szereg usług pielęgnacyjnych z zakresu ogrodnictwa. Wykonujemy nasadzenia, utrzymujemy tereny zielone oraz plaże w czystości.

Dokonywanie nasadzeń, pielęgnacja i utrzymanie parków, skwerów  i ogrodów

Usuwanie dachów z eternitem, usuwanie azbestu Spółdzielnia socjalna "Razem dla Środowiska"

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do bezpiecznego oraz profesjonalnego usuwania azbestu. Zajmujemy się również transportem materiałów zawierających azbest.

Decydując się na usunięcie materiałów azbestowych, warto zapoznać się z naszą ofertą. Jesteśmy podmiotem dysponującym wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami. Posiadamy odpowiednie decyzje, pozwolenia w zakresie transportowania materiałów zawierających azbest.